Bilgisayar Programcılığı(Önlisans)

Bu eğitim Bilgisayar Programcılığı(Önlisans) müfredatına göre hazırlanıyor. Şuan için eklenen bölümler eğitimin sadece bir kısmıdır. Daha fazlası eklenecektir.
 • Kurulum ve Tanıma
 • Algoritma
 • Değer Alma ve Değer Yazdırma
 • Hata Ayıklama
 • Operatörler
 
 • Değişkenler(Sayısal)
 • Değişkenler(Metinsel)
 • Değişken(Tarihsel)
 • Değişkenler(Boolen ve Object)
 • Değişkenler(Tip Dönüşümleri ve Erişim Belirleyiciler)
 • Karar Kontrol Yapıları(if-else)
 • Karar Kontrol Yapıları(switch-case)
 • Döngüler(for)
 • Döngüler(while - do while)
 • Döngüler(foreach)
 • Metotlar(Parametre Almayan ve Değer Döndüren)
 • Metotlar(Parametre Almayan ve Değer Döndüren)
 • Metotlar(Parametre Alan ve Değer Döndüren)
 • Sınıflar(Doğrudan Kullanım ve Nesne Tanımlamalı Kullanım)
 • Kapsülleme
 • Dosya İşlemleri(Oluşturma & Yazma)
 • Dosya İşlemleri(Açma & Okuma)
 • XML Nedir - Yapısı Nasıldır?
 • XML Dosya Oluşturma ve İlk Kayıt
 • XML Dosyaya Kayıt Ekleme
 • XML Dosyaya Kayıt Silme