Aynı Şifrelerin Kullanıldığı Platformları Tespit Etmek