Her Yönüyle Kali Linux Eğitimi – Penetrasyon Tesleri

Siber Güvenlik Eğitimleri

Kali Linuxdaki araçların ele alındığı, siber güvenliğin hangi alanlarında nasıl kullanıldığının anlatıldığı eğitimdir. Üst seviye olarak geçmektedir. Öncesinde “Temel Seviye Etik Hacker Eğitimi ve A’dan Z’ye Etik Hacker Eğitim Serilerinin alınması gerekir. 


Kurulumlar

   1. Kali Linux Nedir? Ne İçin Kullanılır?
   2. Kali Linux 2019.4 Kurulumu
   3. Kali Linux 2019.4 İnce Ayar
   4. Kali Linux 2019.4 Depo Güncelleme

Kali 2019.4 – Information Gatherin – Bilgi Toplama

   1. Dmitry
   2. İke-Scan
   3. Maltego
   4. NetDiscover
   5. Nmap
   6. Recon-ng
   7. Sparta

Kali 2019.4 – Vulnerability Analysis – Zaafiyet Analizi

   1. Nikto
   2. Nmap
   3. Sparta
   4. Unix-Privesc-Check

Kali 2019.4 – Web Application Analysis – Web Uygulama Analizi

   1. BurpSuite
   2. Commix
   3. SkipFish
   4. SQLMap
   5. WPScan

Kali 2019.4 – Database Assessment – Veritabanı Değerlendirme

   1. SQLMap

Kali 2019.4. – Password Attacks – Parola Saldırıları

   1. Cewl
   2. Crunch
   3. HashCat
   4. John
   5. Ncrack
   6. OphCrack
   7. Wordlists

Kali 2019.4 – Wireless Attacks – Kablosuz Saldırılar

   1. AirCrack-ng
   2. Fern Wifi Cracker
   3. Kismet
   4. PixieWPS – Reaver
   5. Wifite

Kali 2017.3 – İnformation Gathering – Bilgi Toplama

   1. 1- Dmitry
   2. Dnmap_Client – 3- Dnmap_Server
   3. İke-Scan
   4. Maltego
   5. NetDiscover
   6. Nmap
   7. P0f
   8. Recon-ng
   9. Sparta
   10. Zenmap

Kali 2017.3 – Vulnerability Analysis – Zaafiyet Analizi

   1. Golismero
   2. Lynis
   3. Nikto
   4. Nmap
   5. Sparta
   6. Unix-Privesc-Check

Kali 2017.3 – Web Application Analysis – Web Uygulama Analizi

   1. Burp Suite
   2. Commix
   3. Httrack
   4. Owasp Zap
   5. Paros
   6. Skipfish
   7. Sqlmap
   8. Webscarab
   9. Wpscan
  1.  

Kali 2017.3 – Database Assessment – Veritabanı Değerlendirme

   1. BbqSql
   2. HexorBase
   3. JSql İnjection
   4. Mdb-Sql
   5. OScanner
   6. SidGuesser
   7. SQLDict
   8. SQLite DB Browser
   9. SqlMap
   10. SqlNinja
   11. SqlSus
   12. TnsCmd10g

Kali 2017.3 – Password Attacks – Parola Saldırıları

   1. Cewl
   2. Crunch
   3. HashCat
   4. John
   5. Johnny
   6. Medusa
   7. NCrack
   8. OphCrack
   9. Pyrit
   10. Rcracki_mt
   11. Wordlists

Kali 2017.3 – Wireless Attacks – Kablosuz Saldırılar

   1. Aircrack-ng
   2. Chirp
   3. Cowpatty
   4. Fern Wifi Cracker
   5. Ghost Fisher
   6. GisKismet
   7. Kismet
   8. Mdk3
   9. Mfoc
   10. Mfterm
   11. PixieWPS – Reaver
   12. Wifite

Kali 2017.3 – Exploitation Tools – İstismar Araçları

   1. Armitage
   2. Beef XSS Framework
   3. Metasploit
   4. MSF Payload Creator
   5. SearchSploit
   6. Setoolkit
   7. SqlMap
   8. Termineter

Kali 2017.3 – Sniffing & Spoofing – Koklama & Sızdırma

   1. BdfProxy
   2. Driftnet
   3. Ettercap
   4. Ferret – Hamster
   5. MacChanger
   6. MitmProxy
   7. NetSniff-ng
   8. Responder
   9. WireShark

Kali 2017.3 – Post Exploitation – İstismar Sonrası

   1. BackDoor-Factory
   2. BdfProxy
   3. Exe2Hex
   4. İntersect
   5. Mimikatz
   6. Nishang
   7. PowerSploit
   8. ProxyChains
   9. Weevely

Kali 2017.3 – Forensics – Adli Araçlar

   1. Autopsy
   2. Binwalk
   3. Bulk_Extractor
   4. Chkrootkit
   5. Foremost
   6. Galleta
   7. HashDeep
   8. Volafox
   9. Volatility
   10. Ram Imajı Almak

Kali 2017.3 – Reporting Tools – Raporlama Araçları

   1. CutyCapt
   2. Dradis
   3. Faraday
   4. KeepNote
   5. MagicTree
   6. Maltego
   7. Pipal
   8. Recordmydesktop

Kali 2017.3 – Social Engineering Tools – Sosyal Mühendislik Araçları

   1. Bütün Araçlar Tek Videoda
error: Content is protected !!